یادگیری کودکان با انتخاب!


یافته های تازه نشان می دهند، کودکانی که با انتخاب و گزینش چیزی را می آموزند، بهتر می آموزند.

 یادگیری کودکان با انتخاب!
محققان دانشگاه تگزاس در شهر آستین دریافتند، کودکانی که از انعطاف پذیری، نوآوری و آموختن دیگران تقلید می کنند راحت تر از سایر همسالان شان که چنین نیستند بهتر موضوعی که قصد دارند بیاموزند را انتخاب کرده و می آموزند. 

دکتر کریستین لگارد، استاد مدرسه روان شناسی کودکان دانشگاه تگزاس و سرپرست این مطالعه گفت:" میزان علاقه مندی کودکان بیشتر از سایر افراد نیست. "

او افزود:" کسب مهارت های اجتماعی جزو وظایف دوران کودکی است. "

 

دکتر لگارد در پایان گفت:" انعطاف پذیری، گزینش و انتخاب نقش اساسی در آموختن بازی می کنند اما این مفاهیم تفاوت های آشکاری در فرهنگ های مختلف دارند. تلاش می کنیم تا تعریف یگانه ای درباره تربیت و روش های آموزش کودکان ارائه دهیم. "