مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزاد چند روز است؟

«مهلت قانونی ثبت تولد نوزادان در سازمان ثبت احوال ۱۵ روز از زمان تولد است و خانواده‌ها باید در این مهلت اقدام کنند.»
سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این خبر گفت:« اکنون بیش از ۹۹ درصد از ولادت ها در کشور در مهلت قانونی ثبت می شوند و هموطنان باید دقت داشته باشند که ولادت را در مهلت قانونی ثبت کنند. اگر واقعه ولادت در مهلت قانونی ۱۵ روز ثبت نشود، برای ثبت خارج از این مهلت، افراد هزینه بیشتری را متحمل می شوند.»

 


ابوترابی درباره اینکه چه افرادی می توانند برای ثبت ولادت نوزاد و اخذ شناسنامه اقدام کنند، به ایرنا گفت:« پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه، مادر در صورتی که ازدواج او قانونی به ثبت رسیده باشد، وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط، متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده و صاحب واقعه(ولادت) که سن او ۱۸ سال تمام به بالا باشد، می توانند برای ثبت ولادت و گرفت شناسنامه اقدام کنند.» 


به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۹ نفر در ایران متولد شدند و ولادت آنها به ثبت رسید و از متولدان سال گذشته ۷۰۴ هزار و ۵۴ نفر پسر و ۶۶۲ هزار و ۴۵۵ نفر هم دختر بودند. در سال گذشته در مقابل هر یکصد دختر، ۱۰۶ پسر به دنیا آمده و به عبارتی نسبت جنسیتی متولدان پارسال ۳/۱۰۶ درصد بوده است.