کف پای صاف در نوزادان چه دلایلی دارد؟

به گفته محققان نوزادان تا دو یا سه سالگی به صورت فیزیولوژیکی کف پایشان صاف است. شل بودن لیگامانی (Ligament) و تاندون ها، ضعف عضلات و بافت چربی موجود در کف پا دلیل ایجاد کف پای صاف در نوزادان است.

 

 

اما این صافی پای کودک تا چه زمانی بی خطر است؟ محققان معتقدند اگر صافی کف پای کودک پس از چهار، پنج سالگی همچنان باقی بماند، علامت هشداری برای والدین محسوب می شود و درمان صافی پا باید آغاز شود.بیشتر بخوانید آزمایش کف پای نوزاد چقدر مهم است؟
 

 

 

چگونه بفهمیم کف پاهای کودک صاف است؟
به گزارش خراسان بچه ها پس از کمی پیاده روی این موضوع را با والدین خود به صورت گلایه هایی مثل: «خیلی خسته شدم» یا « پا درد دارم» مطرح می کنند.همچنین اگر به کفش کودکان دقت کنید داخل کفش ساییدگی دیده می شود.موثرترین درمان برای صافی کف پا، استفاده از کفی های طبی و در صورت نیاز کفش طبی است. برجستگی هایی که روی کفی طبی وجود دارد قوس کف پا را حمایت می کند و باعث توزیع مجدد نیرو در کف پا و کاهش درد و احساس خستگی می شود.