کاهش توانایی یادگیری کلمات در خانه پر سر و صدا!


یافته های تازه نشان می دهند، صدای زیاد می تواند در توانایی آموختن ارتقاء مهارت زبانی کودکان با چرت زدن! تازه کودکان اخلال ایجاد کند.

 کاهش توانایی یادگیری کلمات در خانه پر سر و صدا!
پروفسور بریتا مک میلان، استاد رفتار شناسی کودکان دانشگاه ویسکانسین و سرپرست این مطالعه گفت:" خانه های مدرن به دلیل استفاده هم زمان از تلویزیون، رادیو و گفت و گوی اعضای خانواده بسیار پر سر و صدا هستند که تاثیر منفی بر توانایی آموختن کلمات تازه کودکان می گذارد. "

او افزود:" یافته های ما نشان می دهند که بزرگسالان باید بدانند، هنگام گفت و گو در خانه ای که کودک نوپا زندگی می کند صدای تلویزیون، رادیو، ضبط صوت را کم کرده و آهسته حرف بزنند. "

 

پژوهشگران پس از سنجش توانایی آموختن کلمات تازه 106 کودک 22 تا 30 ماهه دریافتند، آنها در محیط هایی که صدای کمتری دارند بیشتر و بهتر می آموزند.

پروفسور مک میلان گفت:" آموختن کلمات، مهارت مهمی است که پایه و اساس رسیدن به تحصیلات آکادمیک را فراهم می کند. "

او افزود:" شنیدن کلمات جدید در محیطی عاری از صدا به افزایش ارتباط کودک کمک زیادی می کند. اما وقتی محیط پر سر و صدا باشد، توجه کودک به سر و صدا جلب شده و کلمات تازه را به درستی نمی شنود. "