تف کردن ، زدن و گاز گرفتن


تف کردن ، زدن و گاز گرفتن ؛ تمام این اعمال ، رفتار های نابالغی هستند که بسیاری ازکودکان دو ساله ، سه ساله و یا چهار ساله – و گاهی حتی بعد از آن – به عنوان واکنشی به ناراحتی یا هیجان ، از خود نشان می دهند .
وظیفه ی شما این است که پیش از اینکه این رفتار ها از کنترل شما خارج شوند ، به اصلاح آن ها بپردازید . در صورتی که این رفتار ها ادامه یابند ، کودک شما در موقعیت های اجتماعی ، چندان پذیرفتنی و مقبول نخواهد بود .
از ابتدا جلوی تف کردن ، زدن و گاز گرفتن کودکان را بگیرید .
درست از اولین باری که کودکتان چنین واکنشی را نشان می دهد ، یعنی تف کردن ، زدن و گاز گرفتن را در رفتار های خودش دارد ،  نارضایتی خود را به او بگویید .
۱ – درباره ی رفتار او با کودک صحبت کنید و برچسب بزنید . اگر کودکتان هنوز حرف نمی زند به عملش با گفتن کلمات « تف کردن ، زدن ، گاز گرفتن ممنوع » ، « تف ننداز » و یا « لگد نزن » برچسب بزنید .
با صدای قاطع صحبت کنید تا بداند که کار بدی انجام داده است ؛ ولی عصبانی نشوید . اگر کودک ، آن قدر بزرگ شده است که حرف شما را می فهمد ، به روشنی به او بگویید که این گونه رفتار هایش پذیرفتنی نیستند .


۲ – به طور دقیق ، عواقب کار کودک را به او بگویید . اطمینان یابید که کودک به خوبی می داند که اگر به زدن خواهرش ادامه دهد ، چه اتفاقی خوا هد افتاد ( که شامل پی آمد های منفی مثل محرومیت موقت و یا گرفتن امتیاز خاصی از کودک خواهد بود . )
رفتار های جایگزین را بجای تف کردن ، زدن و گاز گرفتن به آن ها بیاموزید .
۱ – به کودک ، بیاموزید که وقتی می خواهد گاز بگیرد و یا کتک بزند ، رفتار های دیگری را جایگزین آن کند . تعیین کنید که چه هنگامی این رفتار ها اتفاق می افتند . توجه کنید که کودک در چه زمان و در چه موقعیتی ، شروع به گاز گرفتن و یا کتک زدن می کند و از این اطلاعات برای پیشگیری یا تغییر آن ها استفاده کنید .
اگر کودک هنگامی که خسته است شروع به گاز گرفتن می کند ؛ وقتی خواب بعد از ظهرش را نکرده است ؛ اجازه ندهید با کودکان دیگر بازی کند .
۲ – به او رفتار های دیگری را بیاموزید . کودک خردسالی ، هر وقت که کودکان دیگر می خواستند با اسباب بازی هایی که او در حال بازی کردن با آن ها بود بازی کنند ، آن ها را گاز می گرفت .
والدینش به او عکس العمل دیگری را آموختند . از او خواستند که بگوید : « الان نوبت تو و بعدش نوبت من . باشه ؟ » و در صورت لزوم ، از بزرگ تر ها کمک بگیرد .

هنگامی که او بدین ترتیب رفتار می کرد ، مورد تحسین و تشویق قرار می گرفت . به کودک دیگری آموزش داده شده بود که به جای زدن هم بازی هایش در چنین حالتی ، از آن جا کنار برود و بگوید که دیگر بازی نمی کند .
بکوشید تا پیشگیری کنید .
قبل از اینکه کودکان شروع به بازی کنند ، محدودیت هایی را تعیین کنید . قوانینی بگذارید تا بشود تا آن جایی که می توانید از تف کردن ، زدن و گاز گرفتن ، جلوگیری کنید . مثلا اینکه می توانید به آن ها آموزش دهید که بازی نوبتی باشد و یا اینکه ابتدا طرف مقابل شروع کند .
کودکان را تشویق کنید که با یکدیگر دوست باشند و احساس دیگران را درک کنند . آن ها را در حین بازی زیر نظر بگیرید و بر بازی آن ها نظارت کنید .
زمان های بازی را طوری تقسیم کنید که کمتر مشکل ایجاد شود . برای مثال اگر آن ها در مدت بیست دقیقه به بازی ساکت و آرام پرداختند ، به کودک پاداش دهید ؛ به عنوان جایزه به آن ها مثلا شیر و بستنی بدهید . البته ، همیشه اطمینان یابید که کودک می داند منظور از بازی ساکت و آرام چیست ؟


کودک را برای کنترل خوبش تقویت کنید .
برای اینکه همیشه رفتار های مناسب به کار گرفته شوند ، اطمینان یابید که کودک می داند شما چقدر به اینکه او می تواند خودش را کنترل کند ، افتخار می کنید .
۱ –  برای تف نکردن ، نزدن و یا گاز نگرفتن ، کودک را تحسین کنید و به او جایزه بدهید .
۲ – جدولی از پیشرفت کودک تهیه کنید . جدولی تهیه کنید که در ان روزهایی را که کودک در ان ها گاز نگرفته است ، کتک نزده است و یا اینکه تف نکرده است ، ثبت کنید . اگر این رفتار ها در مدرسه نیز اتفاق می افتند بهمدرسه نامه ای مبتنی بر رفتار خوب کودک در منزل بنویسید . ترتیبی دهید که معلم هر روزی که کودک شما رفتار خوبی داشت ، نامه ای به منزل بفرستد .