چرا کودکان دروغ می گویند؟


كودكان خیلی از اوقات دروغ می‌گویند تا 10 قدم تا شناسایی والدین هلی کوپتری! را از خود راضی نگه دارند. چرا كه تا 4 سالگی معمولا بر اساس خشنودی والدین رفتار می‌كنند. كودكان دروغ می‌گویند تا برای شان مشكلی پیش نیاید یا خجالت و عدم كفایت شان را بپوشانند یا حتی تا سن 7 سالگی حقیقت، دروغ و افسانه را خوب درك نمی كنند و در نهایت دروغ می گویند.

 چرا کودکان دروغ می گویند؟
كودكان از 7 سالگی به بعد نسبت به دروغ گفتن حس بدی دارند و حتی می‌دانند كه توسط والدین مجازات می شوند.

آنها از 11 - 12 سالگی به واقعیت‌ها پی می برند و دروغ نمی‌گویند. می‌دانند جامعه بر مبنای اعتماد است و اگر نتوانند اعتماد كسی را جلب كنند به دردسر می‌افتند. چه کنیم فرزاندان مان همواره اصل صداقت را در کلیه امور مربوط به زندگی به کار بسته و از دروغ گفتن بپرهیزند؟

 

رعایت چند اصل برای رسیدن به این هدف می تواند راه گشا باشد

1- هیچ گاه ازفرزندتان سوالی نکنید که او را به دروغ گفتن وادار کنید:" وقتی می بینید بسته شکلات در قفسه نیست و صورت کودک شما شکلاتی است از او نپرسید " تو بسته شکلات را برداشتی؟" در این شرایط واقعیت را بگویید " ناراحت شدم بی اجازه شکلات برداشتی. این شکلات عصرانه ات بود." اگر کودک تان انکارکرد با او 20 سوالی بازی نکنید. از او بخواهید به اتاق اش برود و هر موقع خواست بیرون بیاید و در مورد آن صحبت کند.

2- اگر مطمئن نیستید کودک تان دروغ می گوید صادقانه بگویید " احساس می کنم حرف ات حقیقت ندارد."

3- اگر فرزندتان پیش شما آمد تا حقیقت را بگوید جلوی خودتان را بگیرید و برایش سخنرانی نکنید. از کودک برای حرفی که زده تشکر کنید و در مورد یافتن راه حل یا تعیین تنبیه لازم بدون عصبانیت فکر کنید. هیچ گاه نگویید " اگر حقیقت را بگویی تنبیه ات نمی کنم " خیلی از ما اشتباهاتی می کنیم که اعتراف به آنها مشکل است.

الگوی صداقت باشید

وقتی فرزندتان دروغ های به اصطلاح مصلحتی از شما می شنود در واقع دارید درسی متناقض با صداقت به او می دهید. مثل زمانی که کودک تان را کوچک تر از سن واقعی اش جا می زنید تا بلیط ارزان تری بخرید. یا او را وادار می کنید به دوست تان که تلفن کرده بگوید در خانه نیستید. در واقع دارید به فرزندتان آموزش غلط می دهید. از یاد نبریم ما همیشه در حال آموختن چیزی به فرزندمان هستیم.

با صرف وقت، پشتكار و تمرین، راست گویی و درست كاری را به كودكان یاد بدهید و ارزش راست گویی را هم به آنها بفهمانید. اگر كودكی دروغ می گوید آن را نباید مشكل شخصیتی بدانیم بلكه بر حسب فهم و درك او روش هایی را به كار بگیریم تا راست گویی، درست كاری و مفهوم حقیقت را به او آموزش دهیم.

در خصوص راهكارهای آموزش حقیقت، راستگویی و درستكاری

در 2، 3 و حتی 4 سالگی در مواقع بازی كردن، تماشای فیلم و حتی كتاب در مورد افسانه و حقیقت با كودكان صحبت كنید و آنها را نسبت به این موارد روشن كنید، اگر مشاهد كردید كودك دروغ می گوید به جای سرزنش کردن او را راهنمایی كنید و به جای تنبیه به فكر راه حل باشید.