چرا زنان کمتر از مردان به کرونا مبتلا می‌شوند؟

مرکز کنترل و پیشگیری‌ بیماری‌های چین بزرگترین آنالیز از موارد عفونت ویروس کرونا تا به حال را منتشر کرد. گرچه مردان و زنان تقریبا به میزان مساوی به عفونت دچار شده بودند، میزان مرگ در میان مردان ۲.۸ درصد و در میان زنان ۱.۴ درصد بود.در شیوع‌های پیشین دو ویروس کرونای دیگر یکی شیوع سارس (نشانگان شدید حاد تنفسی) در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ و دیگری شیوع مرس (نشانگان تنفسی خاورمیانه) در سال ۲۰۱۲ هم شمار مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان بود.

 

 


چرا کرونا مردان را بیشتر از زنان مبتلا می‌کند
دانشمندان می‌گویند عوامل گوناگونی ممکن است دلیل این تفاوت میان مردان وزنان باشد، از جمله تفاوت‌های زیست‌شناختی و عوامل مربوط به سبک زندگی.مردان نسبت به زنان به طور کلی پاسخ ایمنی ضعیف‌تری نسبت به عفونت‌ها نشان می‌دهند.کارشناسان می‌گویند این الگوی در بسیاری از عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی دیده شده است و مردان ممکن است دچار پیامدهای بدتری شوند. زنان همچنین پس از واکسیناسیون پاسخ ایمنی قوی‌تر ایجاد می‌کنند و «حافظه پاسخ‌های ایمنی‌شان» هم قوی‌تر است. این به اصطلاح «حافظه ایمنی» باعث مصون ماندن در برابر عوامل بیماری‌زایی می‌شود که ما دوران کودکی در معرض‌شان بوده‌ایم.

 

دلایل پاسخ‌های ایمنی قوی‌تر در زنان هنوز کاملا شناخته شده نیست و پژوهش‌ها در این باره در مراحل اولیه هستند. به گزارش بهار یک فرضیه این است که دستگاه ایمنی قوی‌تر در زنان از لحاظ حفاظت از نوزادانشان امتیاز بقا برای آنها ایجاد می‌کند. آنتی‌بادی‌ها یا پادتن‌های منتقل شده از شیر مادر به نوزاد که هنوز دستگاه ایمنی‌اش رشد نیافته است، به حفاظت او در برابر بیماری‌ها کمک می کند. همچنین زنان دارای دو کروموزوم جنسی X هستند که حاوی ژن‌های مربوط به پاسخ ایمنی است. مردان چون یک کروموزم X دارند، فقط یک نسخه از این ژن‌ها را دارند. بیشتر بخوانید ویروس کرونا کدام گروه سنی را مبتلا می کند؟

 

 


حس کاذب امنیت
به گزارش نیویورک تایمز کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد مردان در هنگامی که موضوع ویروس کرونا مطرح است «حس کاذب امنیت» دارند.گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات درباره ویروس جدید بر حسب جنسیت فقط جنبه علمی صرف ندارد، بلکه عموم مردم هم اهمیت دارد.برای مثال از هنگام شروع شیوع بیماری، مقامات بهداشت عمومی بر اهمیت شستن درست و مکرر دست‌ها برای پیشگیری از عفونت تاکید کرده‌اند. اما چندین بررسی نشان داده‌اند که مردان حتی مردان شاغل در حرفه‌های پزشکی نسبت به زنان کمتر دست‌هایشان با آب و صابون می‌شویند. بیشتر بخوانید با رعایت این نکته ها به ویروس کرنا مبتلا نشوید