تاثیر مواد تراتوژن در بارداری

تراتوژن ها به موادی اطلاق می شوند که از مانع جفتی بگذرد ، به رویان یا جنین آسیب رسانده و سبب بروز عیوب مادر زادی در او شود. زمان تماس با تراتوژن ها اهمیت خاص دارد،زیرا اندام ها و بخش های مختلف بدن در طی دوره ها ی بحرانی خاصی تکوین می یابند و تماس جنین با تراتوژن ها در طی این دوره ها حداکثر آسیب رسانی را دارد ، هشت هفته اول بارداری بحرانی ترین دوره را تشکیل می دهد، ولی نباید از نظردور داشت که آسیب به دستگاه عصبی مرکزی (شامل مغز)،چشم ها و دستگاه تناسلی ممکن است حتی در هفته آخر بارداری نیز رخ دهد.

 


داروهای مخدر ، آرامبخش ، و درد زدا تضعیف کننده دستگاه عصبی مرکزی هستند ، این داروها شامل هرویین و سایر مواد مخدرها ، باربیتورات ها ، آسپرین و مواد دیگرند. اگر مادری به هرویین معتاد باشد نوزاد اومعتاد به دنیا می آید . مصرف مقادیر زیاد آسپرین سبب بروز خونریزی پیش از زایمان و بعد از زایمان می شود.
الکل یکی دیگر ازتراتوژن ها است که مهمترین عامل شناخته شده در عیوب مادر زادی است .نشانگان الکل جنینی یکی از پیامد های عمده مصرف الکل در بارداری است که شامل عقب ماندگی قبل و بعد از تولد،ناهنجاری های مفصلی ، عیوب صورت ، کوچکی سر و رشد نا هنجار رفتار است .مهچنین مصرف الکل گاه به سقط جنین می انجامد.


مصرف داروهای آرامبخش و ضد افسردگی با بدشکلی مادر زادی در ارتباط است .نیکوتین یکی از عوامل کم وزنی در هنگام تولد است .مصرف ماری جوانا موجب زایمان زود رس و و کمی وزن هنگام تولد می شود.ماری جوانا را تراتوژن رفتاری نیز می نامند ریرا بر کارکرد کودک پس از تولد تاثیر فراوان می گذارد.
اگر مادر باردار کوکایین مصرف نماید این ماده از طزیق جفت وارد بدن جنین شده و انتقال خون و اکسیژن به بدن جنین را با مشکل مواجه می کند که این اتفاق منجر به کمی وزن ، قد و دور سر نوزاد در زمان تولد می شود.


قرار گرفتن در معرض تشعشع نیز موجب بروز مشکلاتی چون سقط جنین ، زایمان نوزاد مرده و بد شکلی های مادر زادی می شود .