ورزش دادن نوزاد چه فوایدی دارد؟

«با توجه به اینکه رشد عصبی عضلانی استخوانی کودکان یا سیستم نوروماسکولار از شیرخوارگی آغاز می شود، والدین موظف هستند در همان سنین، در قالب بازی کردن به کودکان فعالیت های فیزیکی و ورزشی را آموزش دهند.»
محمد رازی رئیس ششمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو با بیان این مطلب درباره ورزش دادن به نوزاد گفت:‌ «ارائه آموزش های لازم در زمینه فعالیت های ورزشی و فیزیکی از نوزادی، تضمین کننده پیشگیری از آسیب ها در دوران نوجوانی و جوانی خواهد بود. کودک باید از کودکی و شیرخوارگی، ورزش و فعالیت های فیزیکی را شروع کند و هنگامی که راه میافتد باید فعالیت های فیزیکی را به نحو صحیح و به مقدار متناسب انجام دهد. به همین خاطر کودکانی که مرتب در پارک ها بازی می کنند و از وسایلی که در پارک ها نصب شده یا در زمین آزاد یا در جایی که روی ماسه و زمین خاکی بازی و رشد می‌کنند، سیستم عصبی عضلانی و اسکلتی آنها رشد صحیح تری پیدا می کند و هنگامی که به سن بالاتر می رسند، میزان آسیب دیدگی لیگامان کروشیت قدامی در آنها کمتر می شود.» بیشتر بخوانید ۴ تمرین ورزشی برای کمک به تقویت عضلات نوزاد

 

 

 
این فوق تخصص زانو در ادامه به ایرنا گفت:« متاسفانه امروزه زندگی آپارتمانی توأم با نداشتن وقت از طرف والدین برای اینکه بچه ها را هر روز به مکان‌های مناسب برای انجام بازی و ورزش ببرند، باعث شده است که بچه ها رشد سیستم عصبی عضلانی استخوانی نرمالی نداشته باشند. این افراد گاهی که به ورزش‌های ارگانیزه و ورزش‌های تیمی و کلاس های ورزشی می روند، ممکن است کم بیاورند و در فعالیت‌های چرخشی و پیچشی، لیگامان کروشیت قدامی آنها دچار پارگی شود.»