نشانگان تخمدان پرکیستی ( PCOS)


نشانگان تخمدان پرکیستی(PCOS) وضعیتی است که تخمدان های زنان و در برخی موارد غده های فوق کلیه بیش از اندازه ی عادی هورمون های آندورژن تولیدمی کنند.مقدار بالای این هورمون ها در فرآیند آزادسازی تخمک از تخمدان ها تداخل ایجاد میکند و کیسه های پر از مایع(کیست یا سیست) درون تخمدان ها پدید می آید.چون زنان دارای تخمدان های پرکیستی در جریان تخمک گذاری نمی توانند تخمک آزاد کنند،این وضعیت عامل بسیاری از نازایی ها در زنان است.

 

 تخمدان پرکیستی و نازایی
تخمدان های زنان دارای بخشهایی به نام فولیکول است. فولیکول ها کیسه های کوچک پر از مایعی هستند که تخمکها درون آن ها جای دارند. هنگامی که یک تخمک می رسد، فولیکول می ترکد و تخمک راآزاد میکند و در نتیجه تخمک می تواند برای لقاح به درون لوله های تخمک بر(فالوپ)جا به جاشود.

در زنانی که دچارتخمدانهای پرکیستی شده اند، فولیکول های نارسیده به هم می پیوندند و کیست ها ی بزرگتر یاتوده هایی از کیست می سازند. تخمک ها ی موجود در درون فولیکول ها به بلوغ میرسند،اما فولیکول نمی ترکد تا آن ها را آزاد کند. در نتیجه، زنی با تخمدان پرکیستی اغلب بی نظمی های قاعدگی، مانند قطع خونروش(آمنوره) یا خونروش نامنظم(الیگومنوره) راتجربه می کند. این دسته از زنان به دلیل آزاد نکردن تخمک اغلب باردار نمیشوند.

 نشانه های تخمدان پرکیستی
زنانی با تخمدانهای پرکیستی علاوه بر نازایی ممکن است نشانه های ذیل را داشته باشند:

درد ناحیه لگن
پرمویی(هیرسوتیسم) یاافزایش رشدموها در صورت، روی سینه، روی شکم و جاهای دیگر
طاسی با الگوی مردانه یا کم پشت شدن موها
جوش ها ی صورت، پوست چرب یا شوره ی سر
تکه های ضخیم ،سیاه یا قهوه ای شده در پوست
زنانی که چاق هستند خطر دچار شدن به تخمدان پرکیستی در آن ها بیشتر است.

گرچه باردار شدن برای زنانی با تخمدان پرکیستی دشوار است، برخی از آن ها به طور طبیعی یا با کمک روش های درمانی پیشرفته، باردار می شوند. البته، احتمال سقط چنین در این زنان بیشتر اززنان دیگر است.

خطر دچار شدن زنانی باتخمدان پرکیستی به وضعیت های زیر نیز بالاست:

 

دیابت(بیماری قند)
نشانگان سوخت و سازی(Metabolic syndrome) که گاه پیش ساز دیابت نامیده می شود. این نشانگان موجب میگردد که بدن نتواند مقدار هورمون انسولین را در خون به خوبی تنظیم کند.
بیماری های قلب و عروق و فشار خون بالا

 تشخیص نشانگان تخمدان پرکیستی
پزشک متخصص پیشینه ی پزشکی شما را بررسی می کند و آزمایش خون را برای سنجش مقدارهورمون ها و سونوگرافی را برای بررسی وجود کیست در تخمدان پیشنهاد می کند.آزمایش های دیگری برای اندازه گیری مقدار انسولین، گلوکز(قند خون)، کلسترول و تری گلیسرید نیز ممکن است انجام شود

درمان تخمدان پرکیستی
متأسفانه نشانگان تخمدان پرکیستی درمان ندارد، اما بسیاری از پیامد های آن را می توان مهار کرد. بسیاراهمیت دارد که این نشانگان زود تشخیص داده و درمان آن آغاز شود تا از مشکلات مرتبط با آن پیشگیری شود.

داروهایی وجوددارد که به مهار پیامدهای این نشانگان کمک می کنند، مانند قرص های ضدبارداری که خونروش قاعدگی را تنظیم می کنند، مقدار آندروژن ها را پایین می آورند و جوش ها راکاهش می دهند.داروهای دیگری نیز وجود دارد که می توانند از رشد موهای زیادی بکاهند و فشار خون ومقدار کلسترول را تنظیم کنند.

تغییر در شیوه ی زندگی مانند ورزش منظم می تواند به کاهش وزن، کاهش مقدار قند خون و تنظیم مقدارانسولین به نحو کارآمدی کمک کند. کاهش وزن می تواند بسیاری از پیامدهای مرتبط باتخمدان پرکیستی را تعدیل کند و حتی باعث ناپدید شدن نشانه های آن شود.

درمان جراحی نیز ممکن است انجام شود، اما در آغاز درمان پیشنهاد نمی شود.