مواد شیمیایی عامل کاهش آی کیو کودکان هستند


یافته های تازه نشان می دهند، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی ممکن است با کاهش هوش کودکان مرتبط باشد.

 مواد شیمیایی عامل کاهش آی کیو کودکان هستند
محققان اعلام کردند، کودکانی که در معرض مواد شیمیایی مصنوعی که در تولید وسایل خانگی، مصالح ساختمانی و محصولات الکترونیک و ... استفاده می شوند قرار گرفته اند آسیب های زیادی به آنها وارد کرده است.

یافته های دانشمندان نشان می دهند، آی کیوی کودکانی که در دوران جنینی و نوزادی در معرض این مواد قرار گرفته اند 3.7 درصد کمتر از سایر کودکان است.

دکتر تریسی وودروف استاد مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد و سرپرست این مطالعه گفت:" کاهش میزان آی کیوی کودکان در دراز مدت هزینه های شخصی و اقتصادی بالایی دارد. "

 

او افزود:" یافته های ما نشان دهنده وجود رابطه علت و معلولی میان مواد شیمیایی مصنوعی و کاهش آی کی یو کودکان است."

مواد شیمیایی مصنوعی از چهار دهه پیش گسترش یافتند تا از آتش گرفتن مبلمان، پوشاک، تجهیزات الکتریکی و ... جلوگیری کنند اما محققان مایو کلینیک پس از بررسی و تجزیه و تحلیل 15 مطالعه که بر روی بیش از سه هزار مادر و فرزند انجام گرفته پی بردند، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مصنوعی خطر ابتلا به بیش فعالی نقص توجه، اوتیسم و کاهش آی کیو را به شدت افزایش می دهند.