مهمترین دلایل چاقی زنان بعد از ازدواج چیست؟

مطالعات نشان می دهد ۸۵ درصد از زوجها پنج سال بعد از ازدواج، ۵ تا ۱۰ کیلوگرم افزایش وزن پیدا می کنند و این افزایش وزن بیشتر در زنان دیده می شود. اما مهمترین دلایل افزایش وزن زنان بعد از ازدواج چیست؟

 

 


-تغییرات هورمونی
بدن زنان بعد از ازدواج دچار تغییرات هورمونی زیادی می شود که در مجموع به افزایش اشتها و در نهایت چاقی منجر می شود.
-کمبود خواب
زمان و الگوی خواب زنان بعد از ازدواج تغییر می کند.در بسیاری از موارد خانم ها دچار کمبود خواب می شوند و این کمبود خواب مهم ترین عامل افزایش وزن در بسیاری از آن هاست.
-تغییرات جسمی و روحی
محققان معتقدند زنان بعد از ازدواج وارد روابط فیزیکی و عاطفی تازه ای می شوند و بر این اساس، جسم و ذهن شان دچار تغییرات زیادی می شود.این شرایط جدید، مسئول تغییراتی است که ما در ظاهر آن ها به صورت چربی بدنی می بینیم.

-سن
با افزایش سن ازدواج، بسیاری از زنان در سنین بین ۲۸ تا ۳۰سال زندگی زناشویی خود را آغاز می کنند. مطالعات نشان داده است بعد از ۳۰ سالگی، سرعت سوخت و ساز در بدن کاهش می یابد و همین موضوع، یکی از عوامل افزایش وزن است.
-بارداری
بارداری زنان را دچار تغییرات فیزیکی زیادی می کند. افزون بر این، تولد فرزند، برنامه زندگی آن ها را به میزان زیادی تغییر می دهد.به گزارش روزنامه خراسان این شرایط به طور طبیعی افزایش وزن را به دنبال دارد.
-استرس
استرسی که قرار گرفتن در محیط جدید ایجاد می کند زنان را به سمت غذا خوردن بیشتر سوق می دهد و به طور طبیعی به افزایش وزن منجر می شود.
-قرص های ضد بارداری
قرص های هورمونی ضد بارداری هم در افزایش وزن زنان بی تاثیر نیست.هرچند این افزایش وزن زیاد قابل توجه نیست، اما مصرف آن ها را می توان مسئول ۲تا ۳ کیلوگرم افزایش وزن زنان دانست.

 

 


-حس امنیت
براساس مطالعاتی که نتایج آن ها در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، عشق و شادی و امنیتی که زنان بعد از ازدواج در کنار همسرانشان احساس می کنند، به احتمال زیاد باعث افزایش وزن آن ها می شود.