قرص جایگزین انسولین تزریقی می‌شود

دیابتی‌ها معمولا مجبورند روزانه انسولین تزریق کنند تا میزان گلوکز بدن‌شان را مدیریت کنند. اما محققان یک قدم دیگر به تولید قرص انسولین نزدیک‌تر شده‌اند.

نتیجه استفاده از این قرص‌های انسولین در مطالعات حیوانی بسیار نتیجه‌بخش بوده و در ادامه نوبت انجام دوره‌های آزمایشی انسانی است تا مشخص شود میلیون‌ها دیابتی می‌توانند در انتخاب بین آمپول یا قرص انسولین حق انتخاب داشته باشند یا خیر.

علت اینکه انسولین را به راحتی نمی‌توان به شکل قرص درآورد، مجموعه‌ای از محدودیت‌های بیولوژیکی است که مانع از حضور انسولین در مکان لازم- خون- می‌شود. اما به گفته محققان دانشگاه هاروارد، قرص آنها می‌تواند این مشکل را حل کند.

 

 

دکتر سمیر میتراگوتری، از اعضای این تیم تحقیقاتی می‌گوید: بعد از هضم، انسولین باید فرایندی را از سر بگذراند تا بتواند به طور موثر در رگ‌های خونی جذب شود. این قرص اول باید از اسید معده جان سالم به در ببرد که برای این منظور، قرص انسولین روکشی از جنس نوع خاصی از پلیمر خواهد داشت.

این روکش در محیط قلیایی‌تر روده کوچک تجزیه می‌شود و در نهایت مایع یونی حاوی انسولین، آزاد می‌شود: به این ترتیب، انسولین در مقابل تجزیه و رقیق شدن در آنزیم‌های معده محافظت می‌شود.

 

 

 

مایع حامل انسولین، که از کولین و گرانیک اسید درست شده، باعث می‌شود انسولین راحت‌تر از پوشش مخاطی معده عبور کند.
اگر در مطالعات تکمیلی، نتیجه مصرف قرص انسولین در انسان موفقیت آمیز باشد، باید منتظر ورود آن به بازار مصرف باشیم. نتیجه این مطالعه شاید  آنقدر موفقیت‌آمیز باشد که بتوان از قرص انسولین در درمان دیابت بارداری هم از آن استفاده کرد.