فرزند هنجار شکن، نتیجه دود کردن سیگار در بارداری


سال ها است به مادران باردار توصیه می شود از دود کردن سیگار اجتناب کنند.

 فرزند هنجار شکن، نتیجه دود کردن سیگار در بارداری
محققان اعلام کردند، دلیل دیگری برای پیگیری کردن این توصیه یافته اند: نوجوانان و جوانانی که مادران شان در طول دوران بارداری سیگار دود کرده اند ممکن است بیش از دیگران قانون را نقص کرده و هنجار شکنی کنند. دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه برادفور پس از بررسی 30 ساله هزاران جوان - از بدو تولد تا 30 سالگی - به این نتیجه رسیده اند.

 

این مطالعه برای اثبات علت و معلول بودن دود کردن سیگار توسط مادران در دوران بارداری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی توسط فرزندان طراحی نشده است، اما فرزندان بانوان که روزانه بیش از یک پاکت سیگار دود کرده اند 30 درصد بیش از سایر همسالان شان علایم و نشانه های اختلال رفتار و سندرم اختلال شخصیت ضد اجتماعی را بروز می دهند.

دانشمندان پی بردند، این کودکان همچنین بیش از دو برابر سایر افراد در معرض بروز دادن رفتارهای خشونت آمیز در نوجوانی و جوانی قرار دارند.

ارتباط میان دود کردن سیگار در دوران بارداری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی فرزندان در میان بانوان که در دوران بارداری سیگار دود و در خانواده های تهیدست زندگی کرده اند بسیار زیاد است.

 

دکتر آنجلا پارادایس، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه برادفورد گفت:" دود کردن سیگار در دوران بارداری به صورت بالقوه در گروه های خاصی از بانوان - مادران جوانی که پس از مقطع دبستان ترک تحصیل کرده اند - قابل کنترل است. "