شنونده بودن را به فرزندمان بیاموزیم

 مشکل بسیاری از خانواده‌ها نداشتن آگاهی در مورد آموزش مسائل تربیتی است. بسیاری از ما می‌خواهیم که فرزندمان دوستان خوبی داشته باشد.

به فرزندتان تاکید کنید که دنبال موضوعات سرگرم‌کننده و جالبی باشد که در این سن برای خود او و هم سن و سال‌هایش جذاب است و در آن موضوعات مطالعه کند. به او یاد دهید که هنگام صحبت چشم‌های طرف مقابلش را نگاه کند و در طول صحبت خود را مشغول کار دیگری نشان ندهد چون این کار بی‌احترامی به دیگران است و خاطره خوبی را برای شخص مقابل نمی‌گذارد. البته این نکته را هم به فرزندتان بگویید که تنها گوش کردن به صحبت‌های دوستش به معنای شنونده خوبی بودن نیست بلکه حین صحبت باید جملات دوستش را تکرار کند و نشان دهد که همه حواسش معطوف او بوده است.

 

 

 


شنونده خوبی بودن راز ساده‌ای است اما تنها افراد کمی هستند که می‌توانند به این اصل به خوبی عمل کنند. به فرزندتان یاد دهید که جزو این تعداد کم اما تاثیرگذار باشد.