جدول زمان بندی واکسیناسیون

 

سن نوع واکسن    

بعد از تولد و قبل از مرخص شدن از بیمارستان واکسن ب ث ژ (BCG)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

واکسن تزریقی هپاتیت B (اولین تزریق)    

2 ماهگی واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

واکسن تزریقی هپاتیت B (دومین تزریق)    

4 ماهگی واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)    

6 ماهگی واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

واکسن تزریقی هپاتیت B (سومین تزریق)    

12 ماهگی واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)    

18 ماهگی واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)

واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)    

4 تا 6 سالگی واکسن سه گانه تزریقی دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (DTaP)

واکسن خوراکی فلج اطفال (OPV)    

14 تا 16 سالگی واکسن تزریقی دوگانه دیفتری، کزاز ویژه بزرگسالان  

 

 

 

 

نکاتی درباره واکسیناسیون

در موارد استثنایی ممکن است تزریق واکسن به کودک مجاز نباشد، مانند اختلال در سیستم ایمنی که در این حالت با تشخیص پزشک یا واکسن تزریق نمی شود و یا واکسن مخصوص تزریق می شود.

بعد از تزریق واکسن برخی کودکان ممکن است تب کنند و یا ناراحت گردند.

در مورد نوزادان نارس و وزن کمتر از 2 کیلوگرم، برنامه واکسن هپاتیت B باید در چهار نوبت: بدو تولد، یک ماهگی، دو ماهگی و شش ماهگی انجام گیرد.

بعد از سن 14 تا 16 سالگی، هر 10 سال باید واکسن دیفتری، کزاز ویژه بزرگسالان تزریق شود.