7 راه پیشگیری از آزار جنسی کودکان


اکثر قریب به اتفاق والدین به فرزندان شان می‌ گویند با غریبه‌ ها صحبت نکن، چیزی ازشان نگیر، دنبال شان راه نیفت و ... این قبیل توصیه‌ ها لازم است اما کافی نیست. چرا که اکثر سوء استفاده کنندگان اقوام کودکان هستند.

 

 7 راه پیشگیری از آزار جنسی کودکان
کودکان به راحتی اعتماد می‌ کنند و سوء استفاده کنندگان به ندرت به زور متوسل می شوند. کودکان پس از آموختن نکات زیر به راحتی می توانند از خود در مراقبت کنند:

1- به فرزندتان بگویید بدون حضور شما سوار خودرو نشود.

2- دوستان فرزندتان و خانواده شان را بشناسید.

3- رابطه عاطفی مستحکمی با فرزندتان برقرار کنید. از او بخواهید درباره سوالاتی که ذهن اش را مشغول کرده حرف بزند.

4- به فرزندتان بگویید هیچ کس حق ندارد قسمت های خصوصی بدن اش را لمس کند.

5- به فرزندتان بگویید، تنها پزشک می تواند در موارد خاص قسمت های خصوصی بدن اش را لمس کند.

6 - به فرزندتان بگویید برقراری رابطه جنسی میان کودکان و بزرگسالان ممنوع است.

7- به او بیاموزید رفتارهای مشکوک را اطلاع دهد.