خواب شیرخواران

 

نوزاد در شش ماهگی ممکن است در طول روز 3 ساعت و شب‌ها بین 9 الی 11 ساعت بخوابد. می‌توانید وقتی او در این سن است واکنش خود نسبت به بیداری و گریه‌های شبانه او را تغییر دهید. والدین می‌توانند وقت بیشتری را به نوزاد بدهند تا او خودش آرام شود و بخوابد. اگر نوزاد نخوابد می‌توانید بدون برداشتن او از سرجایش، او را آرام کنید (به آرامی با او صحبت کنید و پشت کمر او را مالش دهید) سپس از کنار او بروید، البته اگر نوزاد بیمار نباشد. باید نوزاد بیمار را بلافاصله بغل کنید و مورد مراقبت قرار دهید. اگر نوزاد بیمار نیست اما همچنان گریه می‌کند می‌توانید کمی بیشتر صبر کنید سپس چند بار دیگر برای مدتی کوتاه به کنار او بازگردید.

 

6 تا 12 ماهگی

در این سن، اضطراب جدایی که یک بخش عادی رشد است، اتفاق می‌افتد. اما قوانین بیدار شدن‌های شبانه مثل همان روز نخست تولد نوزاد هستند: اگر نوزاد را بغل نکنید، برق را روشن نکنید، آواز نخوانید، حرف نزنید، با او بازی نکنید و یا به او شیر ندهید نه تنها نوزاد یاد نمی‌گیرد که بخوابد بلکه به بیداری‌های مکرر تشویق می‌شود.