صحبت کردن با نوزاد، انواع گفتگو را یاد بگیرید


اگر پیش از آغاز گفتگو ، به‌چهره ی نوزاد بنگرید ، توجه اش را به‌خود مدت طولانی تری نگه می‌دارید ، و پاسخ مناسبی دریافت می‌کنید.
انواع گفتگو با نوزاد را بلدید؟ با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

نگاه به‌شنونده
اگر پیش از آغاز گفتگو ، به‌چهره ی نوزاد بنگرید ، توجه اش را به‌خود مدت طولانی تری نگه می‌دارید ، و پاسخ مناسبی دریافت می‌کنید.

تقلید صداهای نوزاد
نوزادان به‌لب های گوینده می‌نگرند ؛ و می‌کوشند حرکت لب های و زبان وی را تقلید کنند. پدر و مادر با‌ایجاد صداهای خنده دار ، تاکید بر واژگان و تشویق کودک به‌تکرار ، میتوانند او را بر سر شوق آورند . تقلید صداهای نوزاد او را به‌تمرین بیشتر صداها و آزمودن صدایی جدید برمی‌انگیزاند.
زمانی که نوزادم از خودش صدا درمی‌آورد ، آن صداها را به‌واژه هایی مشابه‌با صدا تبدیل و آن را تکرار می‌کردم.

صدا زدن نوزاد با نام خودش
نوزاد تا چندین ماه نمیتواند نامش را بشناسد ؛ اما شنیدن پی در پی نامش تداعی های خوش آیندی برایش پدید می‌آورد ؛ زیرا این صدا ، یعنی کسی دارد به‌او توجه می‌کند.

کاربرد واژگان ساده
جمله های کوتاه دو یا سه واژه ای را به‌کار ببرید ؛ و برخی جاهای واژگان را بکشید.

به‌کارگیری حرکت های بدن :
در حالی که خود با‌دستانتان بای بای می‌کنید ، بگویید : ((با مامان بای بای کن !)) نوزادان واژگانی را – که‌با حرکت های بدن همراه است – آسان تر یاد می‌گیرند ؛ برای همین ، عاشق زبان اشاره هستند. آخر جمله ها را بکشید ؛ و بر واژگان اصلی تاکید کنید ؛ زیرا وقتی آهنگ صدا یکنواخت باشد ، نوزاد خسته میشود ؛ و دیگر به‌گفتگوهای شما کمتر توجه نشان می‌دهد.

پرسیدن از نوزاد
-(( سوزی میخواد شیر بخوره؟ ))
وقتی برای بیان مطلبی ، لحن پرسشی را به‌کار می‌برید ، چون به‌طور طبیعی تُن صدا در پایان جمله ی پرسشی تغییر می‌کند ، بیشتر تاثیر می‌گذارد .

تعریف کردن
در حالی که کارهای روزانه ی نوزاد را انجام می‌دهید – از جمله : لباس تن کردن ، حمام بردن ، پوشک عوض کردن – درباره ی کارهایتان‌با او حرف بزنید ؛ درست مانند گزارشگرهای ورزشی .
شاید نخست کمی‌مسخره به‌نظر آید ؛ زیرا انگار با‌خودتان حرف می‌زنید ؛ اما بدانید که کودکتان یک تکه سنگ نیست ، بلکه انسان کوچکی است‌با گوش های بزرگ و مغزی در حال رشد ، که‌با شنیدن هر واژه ، آن را پردازش می‌کند. مادران پرچانه – که شنوندگان خوبی نیز هستند – کودکانی پرحرف و شنوندگانی دقیق بار می‌آورند.

 

خواندن آواز
پژوهش گران بر این باورند ، که آواز خواندن ، بخش های گسترده تر زبان را در مغز نوزاد به‌ کار می‌گیرد ، البته در مقایسه با گفتن یک واژه به‌تنهایی. لازم نیست صدای خوبی داشته باشید. نوزادان در تمام سنین عاشق این هستند ، که آوازی را بارها و بارها برایشان بخوانید ؛ حتی اگر مادر یا پدر خودشان آن را ساخته باشند ؛ یا از منابع دیگر به‌دست آمده باشد.
ده آواز دلخواه نوزادتان را از بر کنید ؛ و هر چند وقت یکبار برایشان بخوانید. نوزادان عاشق تکرار هستند.

بسط دادن
وقتی کودک واژه ای می‌گوید ،با آن جمله بسازید ؛ این روش بهترین ابزار یادگیری زبان است ؛ برای نمونه ، به‌پرنده اشاره می‌کند ؛ و می‌گوید : (( پو! )) شما بگویید : (( پرنده تو آسمون داره پرواز میکنه!)).