جدول زمانی دندان در آوردن کودک

اولین جوانه‌های دندان اغلب نوزادان در 6 ماهگی مشاهده می‌شود اما این فرایند برای برخی کودکان در حدود سه ماهگی آغاز می‌شود و برای برخی دیگر ممکن است حتی تا 14 ماهگی به تعویق بیفتد و با درآمدن اولین دندان پدر و مادر ارتباط دارد. کودکانی که نارس به دنیا می‌آیند تجربه اولین دندان خود را اغلب دیرتر آغاز می‌کنند. والدینی که خوش‌شانس باشند، دندان در آوردن کودک آنها توام با درد نیست. در حالی که بعضی از نوزادن تمامی نشانه‌های دندان در آوردن مثل قرمز شدن گونه، بدخلقی و غیره را دارند، بعضی دیگر خیلی راحت آن را را طی می‌کنند.

 


جدول زمانی دندان در آوردن
معمولا دندان‌های بچه‌ها به صورت جفتی جوانه می‌زند؛ در ابتدا دو دندان پیشین میانی پایین و سپس در حدود ۱ ماه بعد دو دندان میانی بالا در می‌آید. اما ممکن است 4 دندان پایین یا ۴ دندان بالا با هم مشاهده شود.
7 ماهگی: دندان‌های پیشین میانی پایین و بالا
9 ماهگی: دندان‌های پیشین تحتانی پایین و بالا
14 ماهگی: دندان‌های آسیاب اول
18 ماهگی: دندان‌های نیش
24 ماهگی: دندان‌های آسیاب دوم