تفاوت عق زدن با خفگی در کودک شیرخوار هنگام غذا خوردن

حالت عق زدن با خفگی فرق دارد. حالت خفگی به معنای آن است که مسیر تنفسی کودک تا حدی یا به طور کامل مسدود شده است که این از تنفس کودک جلوگیری می‌کند اما هنگام عق زدن چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این مطلب می‌توانید با تفاوت عق زدن با خفگی در کودکان شیرخوار بعد از خوردن غذا آشنا شوید.

 


حالت عق زدن
کودکی که عق می‌زند ممکن است زبانش را به جلو یا بیرون دهانش براند و در تلاش برای جلو آوردن غذا حالتی شبیه استفراغ را نشان دهد. همچنین ممکن است آب در چشم‌هایش جمع شود و سرفه یا استفراغ کند. در چنین مواقعی اجازه دهید کودک به سرفه کردن ادامه دهد، زیرا این مؤثرترین راه برای حل مشکل است.

حالت خفگی
کودکی که دچار حالت خفگی شده است نمی‌تواند گریه یا سرفه کند یا نفس‌نفس بزند. او ممکن است صداهای عجیبی ایجاد کند یا درحالی‌که دهانش را باز می‌کند هیچ صدایی ایجاد نکند.

 

شاید بهتر است روش‌های کمک به کودکانی که دچار خفگی شده‌اند را بلد باشید. به عنوان مثال با روش‌هایی می‌توانید انسداد به‌وجودآمده را باز کنید. یکی از این روش‌ها با نام مانور ضربهٔ پشت شناخته می‌شود که به شکل ضربه زدن با کف دست به پشت قفسهٔ‌سینه در حالت خم‌شده به جلوی کودک است و یکی دیگر مانور فشار سینه‌ای نام دارد که به معنی فشردن سریع و شدید قفسهٔ‌سینه است درحالی‌که شما پشت سر کودک قرار گرفته‌اید.