تعیین جنسیت با فشار خون مادر در قبل از بارداری


آیا جنسیت فرزند را قبل از بارداری می توان تعیین کرد؟ آیا فشار خون مادر در قبل از بارداری بر جسنیت فرزند تاثیر گذار است؟ آیاجنسیت نوزاد را با استفاده از فشار خون مادر قبل از لقاح می توان پیش‌بینی کرد؟ برای پاسخ به این سوال ها ویدیو تعیین جنسیت با فشار خون مادر در قبل از بارداری را مشاهده نمایید.
 

 

تاثیر فشار خون مادر در قبل از بارداری بر جنسیت فرزند
یک مطالعه مقدماتی نشان می دهد که فشار خون مادر 6 ماه قبل از بارداری می تواند در تعیین جنسیت فرزندش تاثیر گذار باشد. گروهی از محققان کانادایی و چینی دریافته اند که فشار خون بالای قبل از بارداری ممکن است احتمال به دنیا آمدن پسر را بیشتر کند در مقابل کاهش فشار خون ممکن است با احتمال به دنیا آمدن یک دختر همراه باشد ولی آنها نتوانستند یک رابطه علت و معلولی را ثابت کنند پاسخ کاملا روشن نیست، زیرا هنگامی که یک زن باردار می شود جنسیت جنین بستگی به این دارد که اسپرم پدر کروموزوم X یا Y را ارائه دهد.

اگر می خواهید جنسیت فرزند خود را قبل از بارداری تعیین کنید، دعوت می کنیم ویدیو "رابطه مستقیم زمان نزدیکی با تعیین جنسیت فرزندتان" را نیز مشاهده کنید.

 همچنین می توانید از ابزار تقویم باروری و تخمک گذاری برای پیگیری چرخه قاعدگی، تخمک گذاری، روزهای باروری، افزایش شانس تعیین جنسیت و...  استفاده کنید.