تعیین جنسیت با جداسازی اسپرم ممکنه ؟

یکی از روش های تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری و لقاح جدا سازی اسپرم و تلقیح داخل رحم است که در شرایط آزمایشگاهی امکان پذیر است.

جداسازی اسپرم XY و تلقیح داخل رحمی (IUI) برای انتخاب جنسیت نوزاد
قبل از جداسازی اسپرم XY و تلقیح داخل رحمی، برای افزایش شانس بارداری باید تخمدان زن را به وسیله دارو تحریک کنند تا تعداد فولیکول ها افزایش یابد. سپس مایع منی را بعد از درمان و جداسازی نمونه در آزمایشگاه، به داخل رحم تلقیح می­ کنند.

میزان دقت این روش 100% نیست و ممکن است جنینی باردار شوید که جنسیتش مورد دلخواه شما نیست.
برای اینکه شانس شما برای بارداری جنینی با جنسیت موردنظر افزایش یابد، باید در کنار روش IUI، رژیم غذایی مناسب دختر دار شدن یا پسر دار شدن را رعایت کنید و زمان­ بندی مقاربت را انجام دهید. برای تعیین زمان تخمک‌گذاری می‌توانید از یک کیت تشخیص تخمک‌گذاری استفاده کنید.

 

روش­ های زیادی برای جداسازی اسپرم وجود دارد، برخی از روش­ ها بر مبنای وزن مولکولی اسپرم است و برخی دیگر برمبنای فعالیت الکترونیکی است. در برخی از روش­ ها، اسپرم را از داخل البومین (نوعی پروتئین ساده) عبور می­ دهند. اما هیچ کدام از این روش­ ها دقیق نیست.

 

جداسازی اسپرم به روش فلوسایتومتری برای تعیین جنسیت
این نوع روش جداسازی اسپرم، بر مبنای محتوای دی ان اِی اسپرم است و "جداسازی اسپرم فلوسایتومتری" نام دارد.  این روش بر این حقیقت استوار است که اسپرم X 8/2 درصد بیشتر از اسپرم Y دی ان اِی دارد، و بر این اساس، با استفاده از دستگاه فلوسایتومتر می­توان اسپرم X را از اسپرم Y  جدا ساخت، برای تثبیت جداسازی از روش FISH استفاده می ­شود که به اسپرم y رنگ سبز و به اسپرم x رنگ صورتی می­ دهد. با این روش، می­ توان اسپرم y را با دقت 73% و اسپرم x را با دقت 88% جداسازی کرد.

 

بدون در نظر گرفتن استثناها، معمولا مایع منی 50% اسپرم y و 50% اسپرم x دارد.

این نمونه برداری برای IUI یا IVF یا ICSI با میزان موفقیت 90% استفاده می­ شود.

این روش، تعیین جنسیت پیش از بارداری تنها در مراکز خاصی در دنیا انجام می شود.