تاثیر کم خوابی بر میل جنسی


یافته های تازه نشان می دهند، رابطه مستقیمی میان ساعات خواب و میل جنسی وجود دارد.

محققان مدرسه پزشکی دانشگاه بیرمنگام پس از مطالعه بر روی عادات خواب و میل جنسی بیش از 171 خانم دریافتند، افرادی که بیشتر می خوابند، میل جنسی بیشتری دارند.

 

علاوه بر این، هر ساعت خواب اضافه میل جنسی بانوان را تا 14 درصد افزایش می دهد.

دکتر دیوید کالماچ، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه بیرمنگام و سرپرست این مطالعه گفت:" به تاثیر خواب بر میل و برانگیختگی جنسی توجه نشده است. "

 

او افزود:" تاثیر ماساژ گرفتن در برانگیختگی جنسی هرگز به اندازه داشتن خواب شبانه کافی نیست. "

کارشناسان معتقدند، داشتن خواب کافی، علاوه بر بانوان ، میل و برانگیختگی جنسی مردان را نیز افزایش می دهد.