تاثیر منفی عکس و طرح کتاب داستان بر یادگیری کودکان


یافته های تازه نشان می دهند، کتاب های داستانی که مملو از تصویر هستند ممکن است مانع آموختن کلمات توسط کودکان شوند.

 تاثیر منفی عکس و طرح کتاب داستان بر یادگیری کودکان
محققان مدرسه روان شناسی دانشگاه ساسکس اعلام کردند، وجود بیش از یک عکس یا طرح در هر صفحه کتاب های داستان ممکن است آموختن کلمات توسط کودکانی که در مقطع پیش دبستانی هستند را دشوار کند.

دکتر زوئی فلیک، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه ساسکس و سرپرست این مطالعه گفت:" یافته های ما با تئوری های شناختی هماهنگ است و نشان می دهد آموختن چالش پیچیده ای است. "

 

پژوهشگران، کتاب های داستانی که در هر صفحه اش یک یا دو تصویر بود را مطالعه کرده و دریافتند کودکان با مطالعه این کتاب ها در مقایسه با کودکانی که چنین نمی کنند کلمات کمتری می آموزند.

دکتر فلیک گفت:" خوشبختانه اکثر کودکان خواندن داستان توسط والدین و سایر اعضای خانواده را ترجیح می دهند، اما کودکانی که جوان تر از آن هستند که داستان برای شان خوانده شود، تنها عکس ها و طرح ها را نگاه کرده و به داستان و کلمات توجه نمی کنند که نتیجه اش تاثیر منفی بر یادگیری است. "

 

دکتر جسیکا هورست، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه کاردیف و همکار این مطالعه نیز گفت:" نتایج سایر مطالعات نشان می دهند، افزودن رنگ، برجسته کردن تصاویر و ... تاثیر منفی بر آموختن کلمات توسط کودکان می گذارد. "