بهترین روش زایمان برای مادرن بیمار به MS زایمان طبیعی است ؟

برنامه ریزی برای زایمان زنان مبتلا به ام اس ممکن است پیچیده باشد. در حالی که زایمان سزارین به معنای آسیب بیشتر برای مادر و نقاهت طولانی تر است، زایمان طبیعی بهترین روش زایمان برای مادران مبتلا به ام اس است.

با توجه به وضعیت بیماری شما، ممکن است نیاز باشد با چند پزشک در باره ی شیوه ی به دنیا آوردن فرزندتان مشورت کنید. هرچند که برای هر مادر آینده ای، زایمان طبیعی توصیه می شود. چرا که این انتخاب به معنای آسیب کمتری برای مادر است. هچنین زایمان طبیعی نسبت به سزارین به دوره ی نقاهت کمتری نیاز دارد.

زایمان طبیعی نه تنها راه طبیعی این کار است، بلکه به معنای ریسک کمتر عود کردن بیماری ام اس و در واقع بهترین روش زایمان برای مادران مبتلا به ام اس هست. Jonathan Emery پزشک متخصص می گوید: فرض کنید که بیماری ام اس تحت کنترل است، ما می خواهیم یک زایمان طبیعی داشته باشیم. شما تنها درباره ی استرس عمل جراحی فکر می کنید. بعضی از مردم به سزارین به چشم یک عمل جراحی نگاه نمی کنند، اما در واقع یک عمل بزرگ است؛ پس برای فردی که به ام اس مبتلاست، سزارین می تواند پیامد های بدی برای عوارضی که تجربه می کند داشته باشد.

بهترین روش زایمان برای مادران مبتلا به ام اس
برخی از تحقیقات نشان داده اند زنانی که به ام اس مبتلا هستند بیش از دیگر زنان به شیوه ی سزارین زایمان کرده اند. دلیل آن واضح نیست اما ممکن است به خاطر تاخیر در زایمانی باشد که زنانی که عضلات ضعیفی دارند به آن دچارند. همچنین نگرانی هایی را برای پزشکان متخصصانی که از مبتلایان به ام اس سر و کار دارند ایجاد می کند.

هرچند اکثر پزشکان گفته اند که هیچ مدرکی وجود ندارد که این پروسه باعث عود کردن بیماری شود. طبق تجربه های دکتر Emery بیماران کمی وجود داشته که به دلیل بیماری به سزارین نیاز داشته باشند. وی می گوید دلیل سزارین در این زنان مانند زنان سالم است: اگر مشکلاتی مادر یا فرزندش را در حین زایمان تهدید کند، گاهی سزارین واجب می شود.

سزارین به احتمال زیاد با عود کردن ام اس همراه است
دکتر Emery برای زنانی که به ام اس مبتلا هستند توصیه می کند اگر بیماری آن قدر آن ها را ضعیف کرده که توان آن را ندارند که در حین زایمان طبیعی زور بزنند، سزارین کنند. این تشخیص و انتخاب باید در هر مورد بررسی شود. این باید یک بحث بین پزشک و بیمارش باشد و کاملا در هر مورد متفاوت است.

برخلاف حرف هایی که بالاتر گفته شد، انواع بیهوشی ها برای زنانی که به ام اس مبتلا هستند بی خطرند و اپیدورال ها بر روی عود بیماری پس از زایمان اثری نمی گذارند.