ایا وزن جنین من طبیعی است؟

مدت بارداری حدودا 40 هفته است، که شمارش آن از اولین روز آخرین عادت ماهیانه خانم ها آغاز می شود. این 40 هفته به 3 دوره سه ماهه تقسیم می شود.

1- سه ماهه اول بارداری
 رشد جنین در هفته 4 بارداری
در هفته 4 بارداری توپ سلولی که درون رحم کاشته شده است در حال برپایی پایه های اصلی حیات آینده خود به عنوان یک جنین است. مغز، قلب و ستون فقرات جنین شروع به شکل گرفتن می کند و بازوها و پاها شروع به رشد می کنند.

 

 رشد جنین در هفته 8 بارداری
 تمامی اعضای داخلی اصلی و ساختمان بدنی شروع به شکل گرفتن می کنند. قلب جنین بطور منظم ضربان دارد. بازوان و پاها بیشتر رشد کرده و انگشتان دست ها و پاها شروع به شکل گرفتن می کنند. اندام های تناسلی شروع به شکل گرفتن می کنند. چشم ها بطرف جلوی صورت حرکت کرده و پلک ها شکل می گیرند. بند ناف به وضوح قابل مشاهده است. در انتهای هفته 8 بارداری جنین شباهت زیادی به انسان پیدا می کند، قد جنین تقریبا به اندازه 2 و نیم سانتی متر و وزن جنین کمتر از سه و نیم گرم است.

  رشد جنین در هفته 12 بارداری
در هفته 12 بارداری رگ های عصبی و ماهیچه های جنین شروع به کار با یکدیگر می کنند. جنین می تواند مشت خود را ببندد. اندام های تناسلی خارجی قابل مشاهده است و می توان پسر یا دختر بودن آنرا تشخیص داد. خانم ها در سه ماهه دوم یا بعد از آن می توانند بدانند صاحب فرزند دختر یا پسر خواهند شد. پلک ها بسته است تا رشد چشم ها را پشتیبانی کند. آنها تا هفته بیست و هشتم دوباره باز نخواهند شد. سرعت رشد سر کاهش خواهد یافت و جنین درازتر می شود.اکنون قد جنین هفت و نیم سانتی متر است و وزن جنین تقریباً 28 گرم است.

2- سه ماهه دوم بارداری
 رشد جنین در هفته 16 بارداری
بافت ماهیچه ای و استخوانی جنین به شکل گرفتن ادامه می دهند و استخوان بندی کاملی را می سازند.  پوست او شروع به شکل گیری می کند و به اندازه ای شفاف است که می توان  تقریبا داخل آنرا دید. اولین حرکات روده ای جنین آغاز می گردد. جنین حرکاتی مانند مکیدن با دهان را انجام می دهد. اندازه قد جنین به 10 تا 12 سانتی متر می رسد و وزن تقریبی جنین بین 80 تا 90 گرم است.

 رشد جنین در هفته 20 بارداری
جنین حرکات بیشتری انجام می دهد و احتمالاً شما به خود می بالید. بدن جنین پوشیده از کرک های نرم و نازکی است که پوست بدن وی را محافظت می کند. ابروها، مژه ها، ناخن های دست و پاها شکل گرفته اند. جنین حتی می تواند خود را بخاراند. جنین می تواند بشنود و ببلعد. در این زمان شما در نیمه راه هستید، قد جنین در حدود پانزده سانتی متر ووزن جنین حدود 250 گرم است. 

  رشد جنین در هفته 24 بارداری
 مغز استخوان های جنین شروع به ساختن سلول های خونی می کند. جوانه های چشایی بر روی زبان او شکل می گیرند. اثر انگشتان دست و  پای جنین در این زمان شکل گرفته اند. موی واقعی بر روی سر او شروع به رویش می کند. شش های جنین شکل گرفته اند ولی مشغول به کار نشده اند. عکس العمل دست ها و پاهای جنین در برابر صداهای بلند گسترش می یابد. جنین بطور منظم می خوابد و بیدار می شود. بدن جنین شروع به جمع کردن چربی می کند و وزن او زیاد می شود. در این هفته قد جنین 30 سانتی متر است و وزن جنین تقریباً 650 گرم است.

3- سه ماهه سوم بارداری
 رشد جنین در هفته 32 بارداری
 استخوان بندی جنین کاملاً شکل گرفته است ولی هنوز استخوان ها نرم هستند. لگد و مشت زدن او در این زمان قوی است. چشم های جنین می تواند باز و بسته شود و تغییر در نور را احساس می کند.  بدن جنین شروع به ذخیره مواد معدنی مورد نیازش مثل آهن و کلسیم می کند. کرک های روی بدن جنین شروع به ریزش می کنند. وزن جنین به سرعت رو به افزایش می رود که در حدود 220 گرم در هفته است. در این هفته قد جنین حدود 37 تا 40 سانتی متر و وزن جنین بین 1کیلو و 800 گرم تا 2 کیلوگرم است. 

 رشد جنین در هفته 36 بارداری
چربی محافظ دور بدن جنین که ورنیکس نام دارد بیشتر می شود.  چربی بدن او افزایش پیدا می کند. جنین بزرگتر و بزرگتر می شود و جای حرکت او در رحم مادر تنگ تر می شود. حرکات جنین در شکم مادر با فشار کمتری انجام می گردد، ولی مادر کشش و حرکات او را احساس می کند. قد جنین در حدود 40 تا 47 سانتی متر است و وزن جنین حدود 2 کیلو و 700 گرم تا 3 کیلوگرم است.

 

  رشد جنین از هفته 37 تا هفته 40 بارداری
در انتهای هفته 37 جنین تقریباً زمان کامل رشد در رحم را طی کرده است. اندام های داخلی جنین آمادگی آنرا دارند تا خارج از رحم مادر نیز عمل کنند.  اکنون که مادر به زمان زایمان نزدیک می شود، سر جنین احتمالا رو به پایین قرار می گیرد که در بیشتر موارد بچه به این طریق متولد می شود.  در زمان تولد احتمالاً وزن نوزاد حدود 3 تا 4 کیلوگرم است و قد نوزاد بین 50 تا 55 سانتی متر است. بیشتر کودکانی که زمان کامل 9 ماهه را در شکم مادر گذرانیده اند همین حدود قد و وزن را دارند. اما نوزادان سالم به اندازه های مختلف بدنیا می آیند.