توصیه تندرستی: انتخاب دقیق پرستار بچه!


پیش از آن که برای فرزندتان پرستار بچه بگیرید، فرد مورد نظر باید به دقت به سوالات زیر که دانشمندان مرکز کنترل ایمنی کودکان دانشگاه میشیگان تهیه کرده اند پاسخ دهد:

 

 

 توصیه تندرستی: انتخاب دقیق پرستار بچه!
- اطلاعات پرستار درباره کمک های اولیه در چه حد است و توانایی احیاء قلبی ریوی دارد؟

- با روش های خواباندن، انتخاب کردن اسباب بازی مناسب و بازی کردن با نوزاد آشنا است؟

- از روش های آرام کردن نوزاد و خطرات تکان دادن بیش از اندازه نوزادان آگاه است؟

- از خطرات حساسیت غذایی و احتمال خفگی نوزادان و کودکان مطلع است؟

- تاکنون به نوزادان و کودکان دارو خورانده است؟

- نوزاد یا کودک را در اتاق یا خانه تنها می گذارد؟

- با روش های حفظ ایمنی هنگام آتش سوزی - انتخاب مسیر فرار و ... - آشنا است؟