اصول بیمارستان های دوستدار مادر

همان‌طور که بیمارستان‌ها، به ویژه بیمارستان‌های دوستدار کودک برای رعایت حقوق نوزاد هنگام تولدش موظفند مواردی را رعایت کنند، نکات و اصولی نیز برای احترام به حقوق و سلامت مادران باید در نظر گرفته و اجرا شود. در این مطب می‌توانید با اصول مشخص و کامل یک بیمارستان دوستدار مادر آشنا شوید.
طبیعی بودن روند زايمان
یکی از اصولی که در بیمارستان‌های دوستدار مادر رعایت می‌شود کمک به مادران برای طبیعی بودن روند زایمان آنهاست. دلایل رعایت این نکته برای زایمان می‌تواند موارد زیر باشد:

زايمان يک فرآيند طبیعی است که باید با حداقل مداخلات پزشکی انجام پذيرد.
مداخلات پزشکی بايد تنها در مواردی که جان مادر يا جنین در خطر است انجام شود.
مادر و نوزاد هر دو، شعور فطری لازم برای شناخت زايمان و تولد را دارند.
نوزادان موجوداتی حساس و آگاه در زمان تولد هستند و به همین علت بايد محترم شمرده شوند.
تغذیهٔ نوزاد با شیر مادر حداکثر مواد مغذی را برای شیرخوار فراهم می کند و بايد در اولین زمان ممکن پس از تولد آغاز شود.
امکان انجام زايمان به شکل طبیعی در بیمارستان‌ها و مراکز زايمانی بايد فراهم شود.


توانمندسازی مادر
بیمارستان‌های دوستدار مادر در جهت توانمند کردن تازه‌مادران تلاش می‌کنند و برای رسیدن به این هدف موارد زیر را در نظر می‌گیرند و به آنها اهمیت می‌دهند:

اعتماد به نفس و توانايی يک زن برای انجام زايمان و نگهداری از کودکش تحت تأثیر افرادی است که از او مراقبت می‌کنند و محیطی که در آن زايمان میکند.
مادر و کودک طی بارداری، تولد و شیرخوارگی کاملاً به هم وابسته‌اند و اين وابستگی بسیار حیاتی است و بايد محترم شمرده شود.
بارداری، زايمان و دوران پس از زايمان نقطهٔ عطفی در ادامهٔ زندگی است. اين تجربه به طور عمیقی زنان، کودکان، پدران و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر مهم و طولانی‌مدتی روی جامعه دارد.

آزادی عمل و استقلال
یک بیمارستان دوستدار مادر موظف است به داشتن حس استقلال و آزادی عمل و انتخاب مادران باردار اهمیت بدهد. با این منظور که به هر زن بايد اين فرصت داده شود تا:

در کنار خانواده‌اش يک زايمان سالم و لذت‌بخش را صرف‌نظر از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کند.
در مراکز زايمانی احساس امنیت و آسايش کند و سلامت روانی، مسائل خصوصی و خواسته‌های شخصی او مورد احترام قرار بگیرد.
امکان دسترسی به کلیهٔ روش‌های زايمانی را برای خود و کودکش داشته باشد.
به اطلاعات دقیق دربارهٔ مزايا و معايب روش‌ها و اعمال پزشکی، داروها و آزمايش‌هايی که به او در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان پیشنهاد می‌شود دسترسی داشته باشد.
اين اطلاعات را به صورت دقیق دريافت کند و اين حق را داشته باشد که بدون رضايتش هیچ روشی برای او اجرا نشود و در صورت عدم تمايل، از پذيرفتن آن خودداری کند.
برای انتخاب آگاهانه در مورد اينکه بر اساس ارزش‌ها و اعتقاداتش چه چیزی برای او و کودکش بهتر است، مورد حمايت قرار گیرد.
مداخلات پزشکی نبايد به صورت روتین در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان و به صورت روتین و یکنواخت برای تمام مادران انجام شود.
بسیاری از آزمايش‌های پزشکی، روش‌ها، فناوری‌ها و داروها برای مادر و نوزاد خطرناک است و در نبود انديکاسیون‌های مشخص علمی نبايد ارائه شود.
اگر عارضه‌ای در دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان به وجود آمد، درمان‌های پزشکی بايد مبتنی بر شواهد باشد و در اسرع وقت ارائه شود.


مسئولیت‌پذيری
یکی دیگر از اهداف و اصولی که بیمارستان‌های دوستدار مادر برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند، بالا بردن حس مسئولیت‌پذیری در مادران است. به این شکل که:

هر ارائه‌کنندهٔ خدمت، مسئول کیفیت مراقبتی است که ارائه می‌دهد.
ارائهٔ خدمات بارداری و زايمان نبايد مبتنی بر نیازهای ارائه‌دهندهٔ خدمت باشد، بلکه بايد مبتنی بر نیازهای مادر و نوزاد باشد.
هر بیمارستان و واحد ارائه‌دهندهٔ خدمت مسئول بررسی و ارزشیابی دوره‌ای مبتنی بر يافته‌های علمی موجود در زمینهٔ کیفیت و اثربخشی خدمات ارائه‌شده، خطرات و میزان استفاده از روش‌های بالینی است که به بیمارانش ارائه می‌دهد.
جامعه از طريق دولت و ساير سازمان‌های اجتماعی و مدنی مسئول اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بارداری و زايمان و پايش کیفیت خدمات است که در اين راستا ارائه می‌شود.
هر مادری مسئول انتخاب آگاهانهٔ مراقبت‌هايی است که بايد برای خود و کودکش ارائه شود.