استرس شغلی دشمن بارداری است!
ما به کرات شنیده ایم که استرس و بارداری ترکیب مناسبی نیستند. یافته های تازه نیز نشان می دهند، استرس احتمال باردار شدن را به شدت کم می کند.
محققان مدرسه پزشکی دانشگاه بریستول پس از مطالعه بر روی بیش از هزار و 700 پرستار بیمارستان های بریتانیا که بین سال های 2010 تا 2014 تلاش می کردند باردار شوند پی بردند، افرادی که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند یا در محل کار در معرض صداهای بلند و گوش خراش قرار دارند کمتر از همکاران شان که چنین نیستند باردار می شوند.

از کل گروه پرستارانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند، 16 درصد پس از یک سال و پنج درصد پس از گذشت دو سال باردار نشدند.

 

گروهی از پرستاران که بیش از 40 ساعت در هفته کار می کردند 20 درصد دیرتر از همکاران شان که کمتر کار می کردند باردار شدند.

 

دکتر کورنتی لینچ، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه بریستول و سرپرست این مطالعه گفت:" بانوانی که بیش از اندازه کار می کنند، با استرس دست و پنجه نرم می کنند و فرصت کافی برای برقراری رابطه جنسی ندارند. "

او افزود:" زوجینی که قصد دارند بچه دار شوند دست کم باید دو بار در هفته رابطه جنسی برقرار کرده و به اندازه کافی استراحت کنند. "