ارتباط بارداری با افزایش دفعات رابطه جنسی

در حالی که بسیاری از زوج‌ها اعتقاد دارند که انزال در مردان باید تا زمان تخمک‌گذاری به تعویق بیفتد اما این امر واقعیت ندارد. گاهی آنها آنچنان دغدغه زمان‌بندی رابطه جنسی را برای رسیدن به زمان تخمک‌گذاری دارند که با این کار احتمال بارداری خود را کاهش می‌دهند. استرس در زمان رابطه جنسی، اثر مخربی بر باردارشدن دارد.


این امر صحت ندارد که برای باردارشدن باید دفعات رابطه جنسی کم باشد. تمامی شواهد نشان می‌دهد که هر چه دفعات رابطه جنسی بیشتر باشد احتمال باردار شدن افزایش می‌بابد و با افزایش دفعات رابطه جنسی اسپرم‌های مرد سالم‌تر خواهند بود. بنابراین رابطه جنسی را تا زمان تخمک‌گذاری به تعویق نیندازید. این بدان معنا نیست که باید هر روز یا هر شب نزدیکی داشته باشید، بلکه 2 تا 3 مرتبه در هفته کافی است.


با وجود آنکه  وقتی که دفعات ارگاسم افزایش می‌یابد تعداد اسپرم‌ها در هر بار انزال کاهش خواهد یافت اما تنها چیزی که مهم است آن است در زمان تخمک‌گذاری تعدادی اسپرم سالم در لوله های فالوپ زن موجود باشد.