احترام به خانواده همسر را هیچ وقت فراموش نکنید 


احترام به خانواده همسر می‌تواند محبوبیت شما را نزد آنها اکثر کند و به طور متقابل انها نیز برایتان احترام قائل خواهند شد. احترام به خانواده همسرتان موجب محبوبیت شما نزد آنان می‌شود وکیلی روان شناس تربیتی در صحبتی اظهار کرد; یکی از مهمترین مواردی که رعایت آن در زندگی مشترک پیشنهاد می‌شود

این هست که زوج ها در مشاجره ها خود را بازرسی کنند و از گفتن حرف هایي درمورد خانواده همسرشان که باعث شدت تنش شده پیشگیري کنند, که این خود مهارت بزرگی در زندگی محسوب می‌شود.وی افزود; اگر از نحوه رفتار و یا حرفی از خانواده همسرتان گله مند هستید آن را در موقعیت مناسب با حفظ احترام برای او بازگو کرده و به یاد داشته باشید که طرز برخورد با خانواده همسرتان در بازتاب رفتار او با شما تاثیر زیادی دارد.

 

وکیلی در ادامه گفت; به همسرتان اثبات کنید که بجای رویارویی, در کنار خانواده او هستید و آنها را هم چون خانواده خودتان دوست داشته و مورد احترام قرار می‌دهید که اینکار گرچه نباید به معنای ظاهر سازی و فریب او انجام شود.

این روان‌شناس تربیتی خاطرنشان کرد; کوشش کنید گاهی اوقات تفریح خود را در کنار خانواده همسرتان بگذرانید و زمانی که او گاهی برای کمک و یا سرزدن, نزد آنها می‌رود از این رفتارش پیشباز کرده و هرگز وی را مورد سرزنش قرار ندهید.

وی یادآور شد; انصاف و عدالت در برخورد با والدین خود و والدین همسرتان بسیار مهم هست بطور مثال اگر شما هر روز با مادرتان تلفنی گفتگو میکنید و حالش را می پرسید, چه اشکالی دارد که هر روز با مادر همسرتان هم تماس گرفته و مختصر حالش را بپرسید یا این که

همسرتان را تشویق کنید که هر روز با مادرش تماس بگیرد و از طرف شما هم جویای حالشان باشد همین طور کوشش کنید در زندگی‌تان اگر نسبت به مادر خودتان متعهد هستید, نیمی از آن تعهد را در قبال مادر همسرتان هم لازم‌الاجرا بدانید زیرا اینکار در اصل علامت ي احترام به همسرتان هست, مطمئن باشید

که با اجرای انصاف و عدالت در برخوردتان نه تنها روابط شما با خانواده همسر تیره نخواهد شد بلکه آنها متوجه این مهربانی شما شده و واکنش‌هاي مثبت شان را در آینده خواهید دید.وکیلی عنوان کرد; هیچ گاه پدر و مادر همسرتان را با والدین خودتان سنجش نکنید و جلوی آنها از پدر و مادر خودتان تعریف نکنید.

 

این روان شناس یادآور شد; در حضور پدر و مادر همسرتان کوشش کنید با احترام بیشتری با یکدیگر رفتار کنید زیرا وقتی انها خیالشان آسان شود که احترام فرزندشان پا برجاست تا حد زیادی از پایداری شان در مقابل شما کاسته میشود.

وکیلی با بیان این که برای معاشرت به خانه والدین همسرتان برنامه‌ریزی داشته باشید که این فرمایش علامت احترام هست, افزود; بهتر هست هنگام رفتن به خانه آنها دست خالی نباشید و با چند شاخه گل یا وسیله اي کم خرج اینکار را انجام دهید زیرا این فرمایش بطور غیرمستقیم به آنها می گوید

که دوست شان دارید و برای آنها احترام و ارزش قائل هستید, همین طور می توانید از شیرینی‌ها یا مرباهایی که خودتان درست کرده اید برای آنها ببرید که اینکار تأثیر زیادی در جلب محبت طرفین نسبت به یکدیگر دارد.