آموزش روابط اجتماعی به کودکان!


فرزندم به راحتی نمی تواند با همسالان اش در زمین بازی ارتباط برقرار کند. چگونه می توانم مهارت های اجتماعی را به او بیاموزم؟

 آموزش روابط اجتماعی به کودکان!
بروز احساسات - گریه و دعوا کردن - فرصت مناسبی است برای آموزش نشان دادن احساسات به فرزندان:" از این که به خواسته ات نرسیدی عصبانی هستی؟ " همراه اش راه بروید یا در آغوش اش بگیرید تا پس از آرام شدن، روش استفاده صحیح از کلمات و بروز دادن رفتارهای مناسب را بیاموزید.

 

همچنین می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: وقتی فرزندتان سرگرم بازی کردن است و دوست اش را هل می دهد، به او بگویید:" وقتی آیدین رو هل دادی، ناراحت شد. " به این ترتیب همدلی را به فرزندتان می آموزید.

در نظر داشته باشید، به اشتراک گذاری یک مفهوم و تاکید بیش از اندازه بر آموزش آن به فرزند نتیجه ای منفی داشته و کودک را مضطرب و نگران می کند.