آموزش توالت رفتن به کودکان: چه زمانی مناسب است؟


آموزش توالت رفتن باید پس از آماده و علاقه مند شدن کودک آغاز شود.

 آموزش توالت رفتن به کودکان: چه زمانی مناسب است؟
آموزش توالت رفتن به کودکان پیش از هجده ماهگی تا سه سالگی کاری بی فایده و مضر است. پسران چند ماه دیرتر از دختران شرایط لازم برای آموختن توالت رفتن را کسب می کنند.

نکته مهمی که اکثر قریب به اتفاق والدین به آن توجه نمی کنند این است که اگر کودک دو - سه ساله علاقه ای به آموختن نداشته باشد باید آموزش توالت رفتن را متوقف کرد.

فرزندتان ممکن است بدون قاعده و قانون از دیگران تقلید کند، اما علاقه ای به آموختن نداشته باشد.

برخی از والدین آموزش دستشویی رفتن به کودکان را چهار ماه پیش از زمان مناسب آغاز می کنند که به گفته کارشناسان بهداشت کودکان کاری عبث است که مشکلات عدیده ای - استفاده نکردن از توالت مدرسه و مضطرب شدن - ایجاد می کند. پزشکان معتقدند برای پیشگیری کردن از بروز مشکلات، آموزش توالت رفتن را به بعد از آماده و علاقه مند شدن کودک موکول کنند.

کودکی که کمتر از دو سال دارد از کنترل کردن ادرار و مدفوع اش عاجز است. عضلاتی که مثانه و راست روده را کنترل می کنند تا هجده ماهگی وظایف شان را به درستی انجام نمی دهند.

 

آموختن توالت رفتن به کودکانی که در کارهای زیر مهارت دارند بلامانع است:

- تعیین زمان مناسب برای توالت رفتن

- توانایی کنترل ادرار و مدفوع تا رسیدن به توالت

- پایین و بالا کشیدن شلوار، بستن کمربند و ...

- شست و شوی باسن و آلت تناسلی بدون کمک والدین