آبله مرغان در بارداری

آبله مرغان یک بیماری ویروسی اســت که اغلب در کودکان دیده میشود. اغلب آبله مرغان ها یک بیماری خوش خیم است، ولی در مورد یک زن باردار می‌تواند به عوارض جدی برای جنین و مادر منجر شود. خوشبختانه، بیش از 90 درصد از زنان باردار در برابر آبله مرغان ایمن هســتند، زیرا...

 

خوشبختانه، بیش از 90 درصد از زنان باردار در برابر آبله مرغان ایمن هســتند، زیرا بیشــتر افراد یکبار به آن مبتلا شده‌اند. اگر شما هم میدانید که تا به حال به این بیماری دچار شده اید، دیگر نیازی نیست در مورد ابتلا به آن در دوران بارداری نگران باشــید، حتی اگر در تماس با فردی آلوده قرار بگیرید. با این حال، شاید از میان زنانی که تا به حال به آبله مرغان دچار شده اند، 1 نفر از هر 2000 نفر در دوران حاملگی به این بیماری دچار میشوند. آبله مرغان از طریق قطرات تنفسی در هوا و همچنین از طریق تماس مستقیم با بثورات پوستی فرد مبتلا منتقل میشود. افرادی که زونا دارند (بیماری ای که با همین ویروس به وجود می‌آید)، میتوانند آبله مرغان را منتقل کنند. علایم آبله‌مرغان معمولا 14 تا 16 روز پس از قرارگیری در معرض ویروس ظاهر شده و با بثورات خارش دار، تاول و تب مشخص میشوند. آبله مرغان بسیار واگیردار است. 

اگر یک زن باردار مستعد، در تماس با یکی از اعضای خانواده آلوده قرار بگیرد، احتمال ابتلای او 90 درصد است. خطر ابتلا زمانی که فرد در خارج از خانه در تماس با فرد آلوده قرار بگیرد کمتر است(. آبله مرغان میتواند توسط یک فرد آلوده یک تا دو روز قبل از بروز بثورات منتقل شود و همچنین آن فرد تا زمانی که گسترش بثورات متوقف شده و بثورات با دلمه خشک پوشیده شوند، قابلیت انتقال بیماری را خواهد داشت، آنهم به طور معمول 5 روز پس از شروع آنها. اگر در نیمه نخست بارداری آبله مرغان بگیرید، حتی امکان سقط جنین یا معلول شدن کودک نیز وجود دارد. اگر در هفته های آخر بارداری مبتلا شوید احتمال این که فرزند هنگام تولد با مشکل جدی روبه رو شود زیاد است. اگر به هر دلیل در اطراف شما فردی وجود دارد که به آبله مرغان مبتلا شده است و شما هم قبلا آن را نگرفته اید، حتما و فورا این مساله را با پزشک خود مطرح کنید. شــاید اگر در عرض چند روز گلوبولین محافظ در برابر آبله مرغان به شما تزریق شود، بتوانید روند رشد این بیماری را متوقف کنید. اما اگر به آبله مرغان مبتلا شدید، باید داروهای ضدویروس مصرف کنید تا دستکم بتوانید شدت بیماری را کاهش دهید.